Testamenten/estateplanning/levenstestament

Vroeger was een langstlevende testament van belang om vanwege het toen sterk verouderde erfrecht de langstlevende partner niet afhankelijk te maken van de kinderen. Daar wordt in het nieuwe erfrecht in voorzien maar dan moet u wel een testament hebben gemaakt in of na het jaar 2003! Tegenwoordig speelt de belasting, erfbelasting en inkomstenbelasting, een zeer grote rol en daar moet bij een testament nadrukkelijk rekening mee worden gehouden. Of het nu om een bedrijf gaat dat bij voorkeur in de familie moet blijven of om het feit dat u altijd spaarzaam hebt geleefd en uw bezit niet aan de Staat wilt nalaten, in al die gevallen kan een testament veel uitkomst bieden en ook dat wordt door ons op maat gemaakt. Wij kunnen u voorrekenen wat de gevolgen zullen zijn en dan is de keuze niet meer zo moeilijk. Ook hier is een eerste oriënterend gesprek gratis.

Jammer genoeg komt het steeds vaker voor dat ouderen op enig moment geestelijk achteruit gaan of door een andere ziekte hun zaken niet meer goed zelf kunnen regelen. De wetgever heeft hierop ingespeeld door naast een onder curatele stelling ook een meerderjarigenbewind mogelijk te maken. Voor velen is dat toch een inbreuk op de privacy van het gezin en dat begrijpen wij heel goed. Als u een dergelijke gang van zaken tijdig signaleert kan er met een notariële akte geregeld worden dat er veel bevoegdheden aan een ander (een kind) worden overgedragen zonder dat u zelf niets meer te zeggen hebt, dat wordt tegenwoordig ook wel een levenstestament genoemd. Kost niet veel maar lost veel op.