Algemeen

Mijn woning/hypotheek
De overdracht van uw nieuwe woning is bij ons in goede handen. Wij besteden zorg aan uw belangen en de vestiging van de hypotheek. Wij zien het ook als uw belang dat alles op de afgesproken tijd rond is.
Ook voor onverwachte tegenslagen gaan wij niet opzij. Stel dat de verkoper zijn financiële verplichtingen niet is nagekomen en problemen heeft met zijn bank of geconfronteerd wordt met een beslag op het huis. Wij streven altijd naar een oplossing in minnelijk overleg en nemen uw zorgen in dat opzicht van u over.
Het is in uw belang dat u de volle eigendom verkrijgt van hetgeen u hebt gekocht en dat u achteraf niet met onverwachte zaken te maken gaat krijgen.Huwelijk/samenwonen
Als u trouwplannen hebt of van plan bent te gaan samenwonen, kom dan samen bij ons langs. De keuze voor elkaar hebt u uiteraard zonder ons gemaakt, maar voor de zakelijke gevolgen kunt u de keuze maken na door ons te zijn voorgelicht.
Zowel de huwelijksvoorwaarden als de samenlevingsovereenkomsten worden door ons op maat gemaakt, rekening houdend met uw wensen en toekomstverwachtingen. Zij er kinderen of zijn die op komst of hebt u een eigen bedrijf? Ook daar wordt rekening mee gehouden.
Een eerste oriënterend gesprek kost u niet maar u wordt er wel veel wijzer van.
Echtscheiding/beëindiging samenwoning
Helaas komt dit onderwerp tegenwoordig ook veel aan de orde. Hoofdregel is dat u er samen uit moet zien te komen, maar een beetje hulp kan veel leed voorkomen. Wij kunnen u met mediation op weg helpen. Wij zijn altijd neutraal en objectief, maar als er kinderen zijn worden die in dit geval centraal gesteld. Gesprekken over dit onderwerp worden in beginsel alleen gevoerd met beide betrokken partijen aan tafel. In veel gevallen kunt u hiermee eindeloze procedures bij de rechtbank voorkomen en dat is in het voordeel van de kinderen maar ook in het voordeel van uzelf.
Vergeet niet dat de kinderen van vader en moeder evenveel houden en laat dat zo als het een beetje kan.

Schepen
Ook schepen en pleziervaartuigen kunnen bij het kadaster worden te boek gesteld. Voordeel is dat u dan een hypothecaire lening op het schip kunt krijgen. Gevolg is wel dat bij een verkoop het schip ook weer via de notaris moet worden overgedragen maar, als er geen hypotheek (meer) op zit kan de te boek stelling ook weer worden doorgehaald en daarna komt er voor een overdracht geen notaris meer aan te pas. Wel is een te boek stelling ook een veiligstelling bij eventuele diefstal. Ons kantoor heeft veel ervaring met overdrachten en te boek stelling van schepen en dus zijn wij u ook in dit opzicht graag van dienst.

Agrarische praktijk
Wij hebben grote affiniteit met de agrarische praktijk. Wij weten dat een boerenbedrijf heel wat anders is dan ieder ander bedrijf. Boer zijn is een roeping en geen renteniersbaan maar de familie moet het je wel gunnen. Bedrijfsoverdrachten in de agrarische sfeer worden door ons met grote regelmaat verzorgd en met veen plezier. Ook hier spelen de verhoudingen binnen de familie een grote rol en daarnaast is het van groot belang te kiezen voor de juiste huwelijksvoorwaarden en testament vormen.

Testamenten/estateplanning/levenstestament
Vroeger was een langstlevende testament van belang om vanwege het toen sterk verouderde erfrecht de langstlevende partner niet afhankelijk te maken van de kinderen. Daar wordt in het nieuwe erfrecht in voorzien maar dan moet u wel een testament hebben gemaakt in of na het jaar 2003! Tegenwoordig speelt de belasting, erfbelasting en inkomstenbelasting, een zeer grote rol en daar moet bij een testament nadrukkelijk rekening mee worden gehouden. Of het nu om een bedrijf gaat dat bij voorkeur in de familie moet blijven of om het feit dat u altijd spaarzaam hebt geleefd en uw bezit niet aan de Staat wilt nalaten, in al die gevallen kan een testament veel uitkomst bieden en ook dat wordt door ons op maat gemaakt. Wij kunnen u voorrekenen wat de gevolgen zullen zijn en dan is de keuze niet meer zo moeilijk. Ook hier is een eerste oriënterend gesprek gratis.
Jammer genoeg komt het steeds vaker voor dat ouderen op enig moment geestelijk achteruit gaan of door een andere ziekte hun zaken niet meer goed zelf kunnen regelen. De wetgever heeft hierop ingespeeld door naast een onder curatele stelling ook een meerderjarigenbewind mogelijk te maken. Voor velen is dat toch een inbreuk op de privacy van het gezin en dat begrijpen wij heel goed. Als u een dergelijke gang van zaken tijdig signaleert kan er met een notariële akte geregeld worden dat er veel bevoegdheden aan een ander (een kind) worden overgedragen zonder dat u zelf niets meer te zeggen hebt, dat wordt tegenwoordig ook wel een levenstestament genoemd. Kost niet veel maar lost veel op.

Nalatenschappen
In veel gevallen komt een notaris aan de behandeling van een nalatenschap niet of nauwelijks te pas. Als alle erfgenamen meerderjarig zijn en u kunt allemaal met elkaar door één deur dan gaat het wel. Toch speelt ook hier de erfbelasting weer een grote rol. Veel mensen denken dat ze de aangifte daarvoor wel zelf kunnen indienen maar er is vaak wel wat te verdienen. Laat u zich ook hierover door ons adviseren. Als wij tot de conclusie komen dat er geen problemen te verwachten zijn dan laten wij het graag aan u over maar als het ingewikkeld wordt staan wij u graag bij.
Ook een verdeling in een nalatenschap wil wel eens op problemen stuiten. Wij kunnen met onze ervaring en mediation veel narigheid voorkomen.
Ons advies is om in nalatenschappen met veel erfgenamen in alle gevallen een notaris in de hand te nemen. Wij kunnen vanuit onze ervaring makkelijke de regie in handen nemen en houden en dat bespaart ieder veel ergernis en kosten.
Kort samengevat de volgende aanpassingen:
– van de tekst in het kader op de foto alleen de laatste zin handhaven
– de volgende buttons vervallen: algemeen, links, vacatures, route
– ons emailadres komt er niet expliciet op te staan; in plaats daarvan: “stuur ons een email” (in afwijkende kleur?)
– onder DIENSTEN telkens verkorte tekst met “lees verder” in afwijkende kleur
– het hoofdstuk Schepen onder diensten wordt Schepen Zeeschepen

Over een pakkende slagzin wordt nog nagedacht, voorlopig:

Een kantoor met aandacht voor uw zaak